Conferentie ‘Iedereen doet mee’ meer dan geslaagd!

27-11-2023 580 keer bekeken

Zo’n 200 professionals die met en/of voor jongeren werken ontmoetten elkaar tijdens de conferentie ‘Iedereen doet mee’ op 23 november bij AOC Terra in Emmen.

In de tot prachtige conferentieruimte omgetoverde entree van Terra, opende directeur Nico Werumeus Buning de conferentie. Aansluitend zette hij als eerste zijn handtekening op het 2 meter grote ‘ik doe ook mee’ bord dat diende als intentieverklaring voor de gezamenlijke werkagenda.

Gezamenlijke werkagenda

‘Iedereen doet mee’ is de titel van de gezamenlijke bestuurlijke werkagenda. Het doel van de werkagenda is om meer lijn te brengen in de thema’s die elkaar overlappen vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid, Doorstroompunten, Onderwijs en Gemeenten. Het is geen extra platform erbij, maar juist bedoeld om meer samen te werken en te voorkomen dat dezelfde problematieken op meerdere tafels besproken worden.

 

 

 

De werkagenda bevat 6 complexe thema’s rondom jongeren die zijn vastgesteld door het Nederlands jeugd Instituut. Vanuit onze regio geven we binnen de werkagenda invulling aan deze thema’s:

  • bestuurlijke samenwerking
  • regionaal preventief werken
  • thuiszittende jeugdigen, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
  • complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften vanuit gemeenten en onderwijs
  • aansluiting onderwijs, arbeidsmarkt en participatiewet/dagbesteding
  • (leerlingen)vervoer en onderwijshuisvesting

Inspiratiespreker en kennissessies

Na een inspirerend verhaal van Evert Heintz volgden twee rondes met kennissessies. Een keuze maken uit het aanbod van 13 kennissessies was best lastig. Bezoekers lieten weten dat ze het liefst alle sessies zouden bezoeken. De sessies waren zeer divers: van voortijdig schoolverlaten vanuit het perspectief van het Ministerie van OCW tot Sluitende aanpak Jongeren in kwetsbare Posities en van Psychische kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan door Morgan-Mae Bibo tot Jonge aanwas en ondermijning vanuit de Politie en het RIEC.

Op de eerste verdieping van de school konden deelnemers in gesprek met de vertegenwoordigers van 21 organisaties en initiatieven die op het netwerkplein stonden. Allemaal mooie initiatieven gericht op jongeren . Op het netwerkplein kon iedereen een handtekening zetten op het ‘Iedereen doet mee’ bord om het belang van samenwerken te bekrachtigen en hun intentieverklaring hiervoor af te geven.

Rondetafelgesprek

Ter afsluiting van de conferentie ging dagvoorzitter Eline Faber in gesprek met bestuurders Raymond Wanders (voorzitter bestuur Arbeidsmarktregio Drenthe en wethouder gemeente Emmen), Mark Tuit (wethouder gemeente Hoogeveen), Peter de Visser (bestuurder Stad en Esch & CSG Dingstede), Erna Daling (bestuurder Terra) en Marie-Louise Harsta (bestuurder AMRD en regiomanager UWV). Ze stelde vragen over het belang van de conferentie en de werkagenda en de inzet vanuit de eigen organisatie. Met het zetten van een handtekening op het ‘ik doe mee’ bord bekrachtigden ze hun rol in de werkagenda.

Inspireren en draagvlak creëren

De conferentie was een eerste activiteit vanuit de gezamenlijke werkagenda. Georganiseerd door de Aanpak jeugdwerkloosheid, Doorstroompunten Zuidwest- en Zuidoost Drenthe, aanpak Voortijdig schoolverlaten, Terra, Drenthe College en Alfa College met als doel om elkaar te inspireren, te vieren wat er allemaal al goed gaat in de regio, (een deel van) de hiaten op te halen en de input van de conferentie te gebruiken voor het gezamenlijk schrijven van het regionale plan (nieuwe wetgeving 2025). Daarnaast was het streven om ervoor te zorgen dat er bestuurlijk draagvlak en commitment komt op de gezamenlijke werkagenda. Want samen staan we sterker en samen kunnen we ervoor zorgen dat er geen jongeren meer tussen wal en schip vallen.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen