Koskamp B.V.

Samen onderweg naar succes

Wat doet uw bedrijf aan inclusief ondernemen?

Wij streven ernaar om in de toekomst minimaal 50% van onze (logistieke) vacatures in te vullen door medewerkers met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Onze managers werken nauw samen met de jobcoaches van Special Products Agens om medewerkers met een arbeidsbeperking te laten groeien en ontwikkelen. Door de juiste aandacht, coaching en begeleiding te bieden, zorgen wij voor een succesvolle match.

Daarnaast zetten wij ook andere doelgroepers, zoals 56+-medewerkers in. Deze medewerkers brengen vaak veel levenservaring en werkervaring met zich mee. Dit geeft ook een positief resultaat op de (wajong) jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die wij een kans bieden binnen onze organisatie. Door de juiste begeleiding en inzet van verschillende doelgroepen wordt er een mooie synergie gerealiseerd!

Wij bieden naast de reguliere training, coaching en begeleiding ook een BBL-opleiding (MBO-2 logistiek medewerker) aan. Afgelopen juli zijn de eerste Wajong-medewerkers vol enthousiasme gestart met dit opleidingstraject. Op deze manier dragen we bij aan een goede startkwalificatie op de arbeidsmarkt.

Voor Koskamp betekent “maatschappelijk verantwoord ondernemen” dat onze vacatures worden ingevuld door betrokken en enthousiaste medewerkers, die het visitekaartje richting onze klanten zijn. Wij willen hen hiervoor waarderen middels een duurzame werkplek. Als er binnen Koskamp geen perspectief is, dan doen wij er alles aan om hen te bemiddelen richting een passende werkplek elders.

Kortom: Wij zijn samen continu onderweg naar succes. De medewerker is letterlijk onderweg om onze klanten correct te bezorgen. Maar daarnaast ook onderweg naar persoonlijke groei en succes!. En wij hebben onze functies succesvol ingevuld. 

Wat is het motief van het bedrijf om inclusief te ondernemen?

Wij zijn er van overtuigd dat medewerkers met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt prima in staat zijn om onze functies in te vullen. Door te kijken naar de mogelijkheden i.p.v. beperkingen en te zorgen voor de juiste aandacht en begeleiding, zijn het waardevolle krachten voor onze onderneming.

Wij hebben de mogelijkheid om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.  Het geeft een prachtig gevoel (voor de directie, managers, collega’s en jobcoaches) om deze medewerkers te zien ontwikkelen en groeien.

Welke tips  heeft u voor anderen?

Zorg continu voor de juiste aandacht en begeleiding in samenwerking met de jobcoaches. Kijk hierbij naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen! 

Wat zijn uw ervaringen?

Wij ervaren zowel de medewerkers met een arbeidsbeperking als de 56+-medewerkers als gemotiveerde, serieuze en betrouwbare krachten. En onze managers vinden het geweldig om een bijdrage te leveren aan “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Door de juiste selectie, vooraf verwachtingen over en weer te managen en door de inzet van onze (inmiddels kind aan huis zijnde) jobcoaches zijn onze ervaringen heel positief. Onze (met name logistieke) functies blijken uitstekend geschikt te zijn om medewerkers uit het doelgroepenregister aan het werk te krijgen.

 

 

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen