Scholingssubsidies

Scholingssubsidies 

Scholing draagt eraan bij dat uw medewerkers gezond en gemotiveerd zijn en goed toegerust voor de werkzaamheden die ze moeten doen. Soms is scholing nodig voordat de medewerker aan de slag kan. Scholing kan ook een onderdeel zijn van het van ‘werk naar werk’-begeleiden van uw eigen werknemers. Als u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning op dit gebied.