Scholingssubsidies

Scholingssubsidies 

Scholing draagt eraan bij aan gezonde, gemotiveerde medewerkers die goed zijn toegerust voor hun werkzaamheden. Soms is scholing nodig voordat de medewerker aan de slag kan. Scholing kan ook een onderdeel zijn van het van ‘werk naar werk’-begeleiden van uw eigen werknemers. Ook als u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning op dit gebied.