Geen risico bij loondoorbetaling bij ziekte van een medewerker met een arbeidsbeperking

Geen risico bij ziekte

No-risk

Voor medewerkers met een arbeidsbeperking die bij u aan het werk komen, geldt landelijk de no-risk polis. Deze regeling zorgt ervoor dat u geen loon door hoeft te betalen als uw medewerker ziek wordt. Het UWV neemt dit van u over en u ontvangt een financiële vergoeding.