Aanvraagformulier scholing- en begeleidingsvoucher - Perspectief op Werk


Velden met een * zijn verplicht.

Let op:

Het formulier kon niet verzonden worden. Los de volgende punten op en verstuur het formulier opnieuw.

Maatwerkbudget scholing/voorziening/begeleiding voucher - Perspectief op Werk

Contactgegevens aanvragende partij

 

 

 

 

Persoonsgegevens client

 

 

 

 

 

Aanvraag voor *

 

Als scholing is aangekruist onderstaande gegevens invullen:

 

 

 

 

Als begeleiding is aangekruist onderstaande gegevens invullen:

 

 

 

 

Perspectief op werk?

Heeft de kandidaat (zicht op) een arbeidsovereenkomst? *

 

 

Kosten

(maximaal € 2.500 incusief, anders in overleg met contactpersoon PoW van de betreffende gemeente/UWV). Het te declareren bedrag kan verhoogd worden (tot maximaal € 5.000) door een combinatie te maken met Vitaal Platteland. Wil je dit? Is dit mogelijk? Beantwoord dan ook onderstaande vragen.

 

Checklist Perspectief op Werk/Vitaal Platteland

Er kan een combinatie worden gemaakt met Vitaal platteland als:
1. De aanvrager tot de doelgroep behoort;
2. Er een ontwikkel-, werk- of preventief traject wordt ingezet. Let op: voor een diagnosetraject kan geen vouchter in het kader van Vitaal Platteland worden ingezet;
3. Het inzetten van de voucher de arbeidsmarktpositie verbetert;
4. Er bij het inzetten van een mobiliteitsoplossing sprake is van een baangarantie of het kunnen behouden van werk.

1. Doelgroep: behoort aanvrager tot de doelgroep?

PRO/VSO/Entree leerling

 

Ontvangt langer dan 3 maanden een uitkering

 

Indien ja is ingevuld, dan kan er een combinatie worden gemaakt met Vitaal Platteland. Ga verder met vraag 2.

Indien nee is ingevuld dan kan er geen combinaie orden gemaakt met Vitaal Platteland en hoeft de checklist niet verder ingevuld te worden.

 

 

2. Traject: is er sprake van een:

Ontwikkeltraject

 

Werktraject

 

Preventief traject

 

Indien ja is ingevuld, dan kan er een combinatie worden gemaakt met Vitaal Platteland. Dit kan worden aangegeven op het aanvraagformulier.

Indien nee is ingevuld, dan kan er geen combinatie worden gemaakt met Vitaal Platteland.

 

Specifiek voor mobilieitsoplossingen

3. Zorgt het inzetten van de oplossing voor:

Baangarantie

 

Behoud van werk

 

Indien ja is ingevuld, dan kan een combinatie worden gemaakt met Vitaal Platteland. Onderstaand op het aanvraagformulier kan dit worden aangekruist.

Indien nee is ingevuld, dan kan er geen combinatie worden gemaakt met Vitaal Platteland.

 

Combinatie PoW / Vitaal Platteland? *

 

Het ingevulde aanvraagformulier voor de scholings- en begeleidingsvoucher moet voorzien zijn van een factuur. Zorg dat op de factuur de volgende adresgegevens staan:

Gemeente Emmen
t.a.v. Arbeidsmarktregio Drenthe
Postbus 30001
7800 RA  Emmen


Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...